نوآوران ارتباطات سیمای امید

تولید تجهیزات الکترونیکی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
داوودیه ، بلوار میرداماد ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 1122 ، طبقه دوم

تولید تجهیزات الکترونیکی

اعضا هیئت مدیره
مجتبی نجفی کوپائی
مدیر عامل
محمدکاظم نجفی کوپایی
رئیس هیئت مدیره
امید نجفی کوپائی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر