نوآوران نانو مقیاس برهان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
دانشگاه فردوسی، بلوار شهید باهنر، بلوار وکیل آباد، پلاک 0، ساختمان دانشگاه فردوسی، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
ریحانه اتفاق
رئیس هیئت مدیره
بشرا قنبری شوهانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر