نوبانو

مرکز نوآوری اجتماعی زنان

مرکز نوآوری اجتماعی زنان

این مرکز با شعار از نو ببین، به دنبال نگاهی تازه به کنش‌گریِ خلاق، فرهنگ‌آفرین و موثر زنانه ایت. تا کنون نیز چند دوره‌ی آموزشی برگزار کرده است.

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی
اطلاعات تماس
روابط عمومی
دفتر
ایران، تهران، تهران
بازدیدهای اخیر