نوبت با ما - آینده سازان سرزمین سبز

سامانه نوبت دهی آنلاین پزشکان

سامانه نوبت دهی آنلاین پزشکان

گروه نوبت با ما به عنوان یک شرکت ارایه دهنده خدمات تجارت الکترونیک می کوشد تا با کمک به مشکلات نوبت دهی، در واقع تعدیل سیستم سنتی، همچنین گرد هم آوردن راه کارهایی، مناسب اتوماسیون کردن سیستم نوبت دهی در تلاش جهت کم کردن مشکلات، به دنبال روشی که بدون نیاز به مراجعه حضوری به مطب پزشک و ساعت ها انتظار کشیدن با صرف کمترین میزان پول و زمان پزشک را ببیند.

بازدیدهای اخیر