عکس پروفایل نورال کی

نورال کی

روش درمانی بر مبنای تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

عکس پروفایل نورال کی

نورال کی

روش درمانی بر مبنای تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

روش درمانی بر مبنای تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

انسان ها در معرض اطلاعات زیادی از محیط اطراف خود هستند و مغز انسان قادر است که ورودی های مهم را شناسایی کرده و آنها را به خاطر بسپارد. یکی از عوامل مهم در اولویت بندی ورودی های اطراف ما، برجستگی ارزشی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اشیایی که قبلاً برای انسان با پاداش همراه بوده اند، بهتر در حافظه می مانند. به این نوع حافظه، حافظه پاداش می گویند. آزمایشات انجام شده حاکی از این است که ممکن است حافظه پاداش در رفتار افراد با سوء مصرف مواد مخدر و همچنین اعتیاد به خوردن افراد چاق نقش بسزایی داشته باشد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی