عکس پروفایل نور صنعت آزما فردوس

نور صنعت آزما فردوس

تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

عکس پروفایل نور صنعت آزما فردوس

نور صنعت آزما فردوس

تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت نور صنعت آزما فردوس تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مانند ژرمیناتور،هود لامینار،هود میکروبی،هود کشت بافت،اتاق رشد،چمبر دارو است.

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، البرز، کرج
فردیس ، بخش مشکین دشت ، شهر مشکین دشت، شهرک مهندسی زراعی ، خیابان (10متری کانال ) ، بلوار سردار شهید کاظمی ، پلاک 0 ، مجتمع ولیعصر ، ق 606/1 ، طبقه سوم ، واحد 10

اعضا هیئت مدیره