عکس پروفایل نور فن آوری تک پرتو نوران

نور فن آوری تک پرتو نوران

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل نور فن آوری تک پرتو نوران

نور فن آوری تک پرتو نوران

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
ونک ، خیابان شهید محمد حسین مجیدپور ، خیابان ده ونک ، پلاک 40 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره