نور فن آوری تک پرتو نوران

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
ونک ، خیابان شهید محمد حسین مجیدپور ، خیابان ده ونک ، پلاک 40 ، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
مریم بحرینی
مدیر عامل
منیره بحرینی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر