نووا

ایمنی غذایی
سلامت
کشاورزی

ایمنی غذایی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
سیناپس
بازدیدهای اخیر