نو آوران سیلیکون برتر

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
آزاد راه تهران کرج خروجی 17 بلوار پژوهش مرکز رشد و فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

بازدیدهای اخیر