نو آوران صنعت رابین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دانشگاه تهران، خیابان کارگر شمالی، بن بست امین، پلاک 15، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا حناچی
مدیر عامل
محمدحسن قیامتیون
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر