نو اندیشان شیمی آزمون

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، هرمزگان، بندرعباس
خیابان آزادگان 22

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
حمیدرضا شهبازی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر