نو اندیشان فن آوری موج کوتاه

سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

نو اندیشان فن آوری موج کوتاه یک شرکت تولیدی نوع 1 در حوزه سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک می باشد.

بازدیدهای اخیر