نگاه بلوچستان منطقه آزاد چابهار - نگاه بلوچستان منطقه آزاد چابهار

پتروشیمی، پایین دستی

پتروشیمی، پایین دستی

شرکت نگاه بلوچستان منطقه آزاد چابهار به تولید محصولات و قطعات پلاستیکی می پردازد.

بازدیدهای اخیر