نگین فناوری پارمین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شهیدقندی-نیلوفر، خیابان سهروردی شمالی، خیابان نقدی، پلاک 32، طبقه سوم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
فرزاد علی محمدی
رئیس هیئت مدیره
حمید نجف وند اصل
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر