عکس پروفایل نیوساد فارمد ماهان

نیوساد فارمد ماهان

خدمات تجاری‌سازی

عکس پروفایل نیوساد فارمد ماهان

نیوساد فارمد ماهان

خدمات تجاری‌سازی

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دانشگاه تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان (پروفسور) ادوارد براون ، پلاک 12 ، ساختمان مرکز نوآوری فرهنگی امید س ش 2 ، پژوهشکده روایت ، طبقه همکف ، واحد 1

اعضا هیئت مدیره