هامیستا - توسعه اشتغال و مهارت افزایی هامیستا

سامانه هوشمند کار آنلاین

سامانه هوشمند کار آنلاین

در هامیستا سفارشات پروژه و کار نیز توسط کارفرمایان دریافت می شود و توسط یک سیستم هوشمند و کاملا آنلاین، بهینه ترین راهکار های انجام کار به ایشان پیشنهاد می شود و تا پایان نیز مدیریت خواهد شد.

بنیان‌گذاران
سجاد سپاهی بروجنی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سجاد سپاهی بروجنی
مدیر عامل
سجاد سپاهی بروجنی
مدیر عامل
کارمندان
فرشید زمانپور
مدیر ارشد روابط اداری
ابولفضل سپاهی بروجنی
مدیر ارشد روابط بین الملل
بازدیدهای اخیر