هامین دارو طب

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، کرمانشاه، کنگاور
محله میدان امام، کوچه (لوازم خانگی الهی)، خیابان شهید مطهری، پلاک 0، پاساژ انقلاب، طبقه اول

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
بهاره چشمه نوشی
رئیس هیئت مدیره
رئوف عبدالملکی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر