هلدینگ شاری

هلدینگ فعال در حوزه تولید و پخش دارو، مکمل و تجیهزات پزشکی
سلامت

هلدینگ فعال در حوزه تولید و پخش دارو، مکمل و تجیهزات پزشکی

اطلاعات تماس
تماس
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان بخارست - کوچه سیزدهم - پلاک 10
زیرمجموعه ها
هنار دارو
زیرمجموعه
سامانه های تمیز شاری
زیرمجموعه
افراک
بازدیدهای اخیر