همتک

شتابدهنده تخصصی حوزه هوش مصنوعی

شتابدهنده تخصصی حوزه هوش مصنوعی

همتک در راستای مشارکت در ایجاد و رشد کسب‌وکارهای حوزه هوش مصنوعی و تبدیل آن‌ها به کسب‌وکارهای موفق و پایدار فعال می باشد.

اعضا هیئت مدیره
سیدمهدی خلیق رضوی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر