معرفی

معرفی بیوراکتور غشایی (MBR) از جمله روش های مناسب برای تصفیه آب و پساب به شمار می آید. در این فرآیند ته نشینی لجن و راکد ماندن آب در برخی نقاط استخر تصفیه سبب کاهش راندمان سیستم می شود. همزن مستغرق با فناوری خاص توانایی کارکرد در عمق استخر را دارد تا بدین صورت تمام نقاط استخر تصفیه در سیستم هوازی و غیر هوازی به طور کامل همزده و یکنواخت شود و تصفیه بیولوژیکی در تمام نقاط به طور مناسب انجام شود. کاربرد: استفاده در تصفیه خانه های آب و فاضلاب استفاده در تصفیه خانه های صنعتی و کلیه واحدهای دارای MBR کلیه سیستم هایی که نیاز به اختلاط دارند.

دریافت خدمات شتابدهی