عکس پروفایل همسبد

همسبد

پلتفرم معاملات اجتماعی در بورس

عکس پروفایل همسبد

همسبد

پلتفرم معاملات اجتماعی در بورس

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ

جذب سرمایه

دریافت خدمات شتابدهی