همسبد

پلتفرم معاملات اجتماعی در بورس
خدمات حرفه ای

پلتفرم معاملات اجتماعی در بورس

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
جذب سرمایه
سرمایه گذاری جسورانه آگاه
دریافت خدمات شتابدهی
کارآفرینی نارون
بازدیدهای اخیر