هم آوایان دانش و صنعت

شتابدهنده عمومی

شتابدهنده عمومی

استارت آپ استودیو هادص از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده و تا کنون موفق به تولید چندین محصول در حوزه تجارت الکترونیک شده است. ماموریت اصلی مجموعه تسهیل رشد و توسعه کسب و کار های ایرانی از طریق ارائه خدمات و تولید ابزار های مورد نیاز آن ها است.

بنیان‌گذاران
نیما پورمحمدی
بنیان‌گذار
امیرمحمد نائینی
بنیان‌گذار
محمد دربان باران
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سینا روشنی فر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر