هنگارسعی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان سپهر-خیابان آفتاب-پلاک 60-طبقه پنجم-واحد 6

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
مالک علی محمدی
مدیر عامل
ناصر بابائی
رئیس هیئت مدیره
سرخای علی محمدی گزور
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر