هودا - پیوند ژن پژوه

ارائه خدمات آزمایشگاهی، تولید انواع کیت های تشخیص بالینی

ارائه خدمات آزمایشگاهی، تولید انواع کیت های تشخیص بالینی

این شرکت با بهره گیری از حضور متخصصان علم ایمونولوژی، ژنتیک و بیولوژی در محل مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس شده است و هدف آن ارائه خدمات آزمایشگاهی، تولید انواع کیت های تشخیص بالینی و همچنین تولید هیدرولیزات پروتئینی و عصاره های گیاهی مورد نیاز صنایع آرایشی و بهداشتی می باشد.

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران
سایت اصلی
اعضا هیئت مدیره
میر هادی جزایری
مدیر عامل
سید احمدرضا محمودی
رئیس هیئت مدیره
سبحان درویشی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر