هوشا - هوشمندسازان کلان داده آوید

ارائه خدمات راه‌اندازی استارت آپ از ایده تا اجرا

ارائه خدمات راه‌اندازی استارت آپ از ایده تا اجرا

شرکت هوشمندسازان کلان داده آوید در زمینه‌ی تولید و توسعه محصولات نرم‌افزاری، صادرات نرم‌افزار و جذب پروژه‌های ملی و بین‌المللی فعالیت دارد.

سرمایه گذاری ها
ملکاوی
بازدیدهای اخیر