هوشمندسازان هاناتک

سامانه هوشمند احراز هویت، کنترل تردد و شناسایی افراد مشکوک به بیماریهای حاد تنفسی

سامانه هوشمند احراز هویت، کنترل تردد و شناسایی افراد مشکوک به بیماریهای حاد تنفسی

شرکت هوشمند سازان هاناتک بعنوان یک شرکت سهامی خاص، متشکل از متخصصین در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و الکترونیک، فارغ التحصیل از دانشگاههای تراز اول داخلی و خارجی می باشند.

بازدیدهای اخیر