هوشمند ارتباط شریف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
محله تیموری ، شهید حمید صالحی ، کوچه گلستان ، بن بست گل ، پلاک 4 ، طبقه دوم

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
آسیه مروی وانق علیا
مدیر عامل
مسعود اعرابی چمعالی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر