عکس پروفایل هوشمند سازان مبتکر افق

هوشمند سازان مبتکر افق

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل هوشمند سازان مبتکر افق

هوشمند سازان مبتکر افق

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
طرشت ، خیابان شهید احمد قاسمی ، خیابان شهیدجواد اکبری ، پلاک 18 ، طبقه همکف

اعضا هیئت مدیره