هوشمند سازان مبتکر افق

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
طرشت ، خیابان شهید احمد قاسمی ، خیابان شهیدجواد اکبری ، پلاک 18 ، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمد حبیبی
عضو هیئت مدیره
حمید شاهنجرینی
رئیس هیئت مدیره
احمد ابراهیمی شاد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر