هوشمند کاران عصر

ارائه سیستم های هوشمند و نوین صنعت ساختمان
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، مازندران، ساری
خیابان فرهنگ، روبروی اداره کل تربیت بدنی، مرکز تجاری شهر، واحد 402

ارائه سیستم های هوشمند و نوین صنعت ساختمان

شرکت هوشمندکاران عصر نماینده رسمی گروه فنی مهندسی ام اند اچ، سیستم های هوشمند و نوین صنعت ساختمان را در جهت افزایش ایمنی ، رفاه ساکنان ساختمان و کاهش مصرف انرژی ارائه میدهد.

اعضا هیئت مدیره
فیروزه پاره کار
بازدیدهای اخیر