هپ

حمل و نقل اشتراکی با مدل سرویس گروهی هم مسیر
لجستیک و حمل و نقل: حمل و نقل زمینی

حمل و نقل اشتراکی با مدل سرویس گروهی هم مسیر

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاران
مصطفی زارع
بنیان‌گذار
جذب سرمایه
موج
دریافت خدمات شتابدهی
ایلسا
افراک
بازدیدهای اخیر