هیرو نگار پارس

تولید گیرنده های نقشه برداری GPS/GNSS

تولید گیرنده های نقشه برداری GPS/GNSS

شرکت جهت تولید گیرنده GNSS/GPS تاسیس شده و با تحقیق و توسعه به تکنولوژی تولید محصولات نقشه برداری رسیده است.

بازدیدهای اخیر