ورنا ویستاک ویرا

نرم افزار، فناوری اطلاعات، تحلیل داده، شبکه و امنیت

نرم افزار، فناوری اطلاعات، تحلیل داده، شبکه و امنیت

شرکت ورنا ویستاک ویرا در زمینه نرم افزار، فناوری اطلاعات، تحلیل داده، شبکه و امنیت فعالیت دارد.

اعضا هیئت مدیره
علی مرادیان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر