وزارت امور اقتصادی و دارایی

نقش‌ها
نهاد دولتی و حاکمیتی
نوع نهاد: وزارتخانه
کارمندان
روح الله ابوجعفری
مشاور وزیر در امور دانش بنیان - تمام وقت
افراک
بازدیدهای اخیر