وکیل باشی

سامانه جامع آموزش های خودیاری وکالت و قراردادهای هوشمند

سامانه جامع آموزش های خودیاری وکالت و قراردادهای هوشمند

وکیل باشی سامانه تخصصی مسائل حقوقی است که شامل دو سامانه ؛ سامانه قراردادهای هوشمند (سامانه ای که افراد میتوانند برای انجامکلیه معاملات خود با استفاده از هوش مصنوعی قرارداد، راهکارهای تصویری و فرم های قضایی داشته باشند (تمامی نیازهای پرکاربرد افرادی که دچار مسئله ی حقوقی میشوند، به صورت انیمیشن های تصویری و فرم های قضایی مورد نیاز شامل دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و استشهادیه به همراه توضیحات آن ارائه شده است و با بالابردن اطلاعات مردم موجب احاطه بیشتر ایشان در مورد مسایل حقوقی شان می شود.)

بنیان‌گذاران
مرتضی ناظمی مقدم
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
توحید آرش نیا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر