ویاناکیان

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
حسن آباد - زرگنده ، خیابان دولتشاد شرقی ، خیابان جام ، پلاک 1 ، طبقه اول ، واحد 16

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
سید مصطفی مصطفوی کاشانی
رئیس هیئت مدیره
امیر محمد امینی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر