ویدان - تجارت راه طلایی تینو

پلتفرم مهارت آموزی آنلاین

پلتفرم مهارت آموزی آنلاین

ویدان ، یک پلتفرم آموزش آنلاین ویدیویی است. در ویدان همه روزه آموزش هایی در قالب ویدئو به زبان فارسی در موضوعاتی همچون بازاریابی ، فروش ، کسب کار و ... ارائه می شود.

اعضا هیئت مدیره
حامد نوری منش
مدیر عامل
زینب کرمانی
مدیر عامل
احسان باقری حیدرآبادی
عدنان موسی پور
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر