ویداوین

پلتفرم تولید کننده محصولات خلاقانه بر اساس خطای دید و فروش آنلاین

پلتفرم تولید کننده محصولات خلاقانه بر اساس خطای دید و فروش آنلاین

ویداوین یک پلتفرم تولید کننده محصولات خلاقانه بر اساس خطای دید و فروش آنلاین و ایده‌ها است و ساختن محصولات بر اساس تکنیک‌های خطای دید است.

بنیان‌گذاران
صالح سخندان
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
صالح سخندان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر