ویدا نیک هادی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تهرانپارس-خیابان شهید رجائی-کوچه 248-پلاک 6-طبقه دوم-واحد 3

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
هادی آگاهی
مدیر عامل
الهه توکلی
عضو هیئت مدیره
هادی آگاهی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر