ویدا نیک هادی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
تهرانپارس-خیابان شهید رجائی-کوچه 248-پلاک 6-طبقه دوم-واحد 3
اعضا هیئت مدیره
هادی آگاهی
مدیر عامل
الهه توکلی
عضو هیئت مدیره
هادی آگاهی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر