ویرالند

استودیو بازی سازی
رسانه، هنر و سرگرمی: بازی

استودیو بازی سازی

بازی سازی و اجرای رویدادهای بازی در کشور

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
تلفن همراه
دفتر مرکزی
ایران، یزد، یزد
دانشگاه یزد، جنب پردیس پژوهش و فناوری، شرکت تعاونی دانش بنیان شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر ، شرکت اوج جویان ویراشتاب
رایانامه
دریافت خدمات شتابدهی
پیشگامان
افراک
بازدیدهای اخیر