عکس پروفایل ویرالند

ویرالند

استودیو بازی سازی

عکس پروفایل ویرالند

ویرالند

استودیو بازی سازی

استودیو بازی سازی

بازی سازی و اجرای رویدادهای بازی در کشور

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

تلفن همراه
دفتر مرکزی
ایران، یزد، یزد
دانشگاه یزد، جنب پردیس پژوهش و فناوری، شرکت تعاونی دانش بنیان شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر ، شرکت اوج جویان ویراشتاب
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

دریافت خدمات شتابدهی