وینوهاب

شتابدهنده عمومی

شتابدهنده عمومی

وینوهاب، بستری گسترده و مقیاس پذیر برای شتابدهی و توانمندسازی استارت آپ ها و تیم های نوآوری در هر نقطه از کشور است

بنیان‌گذاران
مرتضی دانش
بنیان‌گذار
پدرام سلطانی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مرتضی دانش
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر