ویکست - موسسه فرهنگی و هنری رسانه سیمای ایرانیان

شتابدهنده تخصصی در حوزه رسانه و سرگرمی

شتابدهنده تخصصی در حوزه رسانه و سرگرمی

مرکز نوآوری ویکست یک شتابدهنده تخصصی در حوزه رسانه و سرگرمی می باشد.

بنیان‌گذاران
حسین خسروی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
صابر خسروی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر