پادرو

ابزاری هوشمند در حوزه فروش و ارسال سفارش‌های آنلاین

ابزاری هوشمند در حوزه فروش و ارسال سفارش‌های آنلاین

پادرو ابزاری هوشمند در حوزه فروش و ارسال سفارش‌های آنلاین است و به فروشگاه‌های اینترنتی و فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی، امکان مدیریت و نظارت بر فرآیند فروش و ارسال سفارش‌ها را می‌دهد.

بازدیدهای اخیر