پارسی لند

پلتفرم بازاریابی نوین

پلتفرم بازاریابی نوین

تیم بزرگ پارسی لند با استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی، به افزایش فروش و بازاریابی کسب و کار ها کمک می کند.

بنیان‌گذاران
مهدی شریف نسب
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی شریف نسب
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر