پارس تاچ - نوآوران هزاره دانش

نوآوری، خلق و تجاری سازی ایده های خلاقانه

نوآوری، خلق و تجاری سازی ایده های خلاقانه

شرکت نوآوران هزاره دانش در حوزه های مختلف فنی و صنعتی در سطوح ملی و بین المللی با ارائه مشاوره های تخصصی و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات فعال است .

اعضا هیئت مدیره
فاطمه مختاری گلپایگانی
مدیر عامل
حسین مختاری گلپایگانی
رئیس هیئت مدیره
مرضیه مهموئی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر