پارس سایان الکترونیک توس

ساخت و طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و ...
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
بلوار شهید صیاد شیرازی صیاد شیرازی 11 پلاک 38 واحد4

ساخت و طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و ...

اعضا هیئت مدیره
زری نصرتی
رئیس هیئت مدیره
وحید تقوی ده سرخ
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر