پارس سایان الکترونیک توس

ساخت و طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و ...

ساخت و طراحی و تولید سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و ...

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، خراسان رضوی، مشهد
بلوار شهید صیاد شیرازی صیاد شیرازی 11 پلاک 38 واحد4
اعضا هیئت مدیره
زری نصرتی
رئیس هیئت مدیره
وحید تقوی ده سرخ
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر