پارس پلاسما بنیان

ارائه محصولات و خدمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ارائه محصولات و خدمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

پارس پلاسما بنیان به تحقیق و توسعه، ارائه محصولات و خدمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
رسول یاراحمدی
مدیر عامل
پروین مریدی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر