عکس پروفایل پارس گون

پارس گون

تولید فراورده های کشاورزی، دام و طیور آبزیان-واردات وسایل، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز

عکس پروفایل پارس گون

پارس گون

تولید فراورده های کشاورزی، دام و طیور آبزیان-واردات وسایل، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
نظامی گنجوی-خیابان ولیعصر-کوچه عطاء اله امینی-پلاک 1-طبقه چهارم--

اعضا هیئت مدیره