پارس گون

تولید فراورده های کشاورزی، دام و طیور آبزیان-واردات وسایل، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
نظامی گنجوی-خیابان ولیعصر-کوچه عطاء اله امینی-پلاک 1-طبقه چهارم--

تولید فراورده های کشاورزی، دام و طیور آبزیان-واردات وسایل، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز

اعضا هیئت مدیره
بهزاد سعید پور
مدیر عامل
علی سعیدپور
مدیر عامل
بهروز سعیدپور
عضو هیئت مدیره
محمد سعیدپور
بازدیدهای اخیر