پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

پارک علم و فناوری با موضوع فعالیت عمومی

پارک علم و فناوری با موضوع فعالیت عمومی

تسهیلات و حمایتهای مالی، مشاوره های بازاریابی، حقوقی و اقتصادی، شبکه سازی، بهره گیری از دانشگاهها و موسسات پژوهشی و انتقال آنها به محیط کسب و کار، شرکت دادن شرکتها در نمایشگاههای تخصصی و فن بازار و جذب سرمایه های ریسک پذیر به منظور رونق تولید، ارتباط سیستمی با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای تامین بازار فروش محصولات دانش بنیان از اهم محورهای فعالیت پارک قلمداد میگردد.

بازدیدهای اخیر