پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

پارك علمي وفناوري آذربايجان شرقي

پارك علمي وفناوري آذربايجان شرقي

پارك علمي وفناوري آذربايجان شرقي با نيت گسترش ارتباطات تحقيقاتي صنايع موجود در منطقه با واحد هاي تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه شكل گرفت و هدف اصلي از تشكيل آن ارتقاء فناوري صنايع موجود در قطب صنعتي مربوطه و افزايش توان رقابتي ودر نهايت افزايش ثروت جامعه از اين طريق ميباشد . جمع شدن واحد هاي تحقيقاتي ( اعم از شركتهاي خدمات مهندسي، دفاتر واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و يا سازمانهاي تحقيقاتي مستقل) در اين منطقه علاوه بر كمك به ارتقاء سطح مبادلات علمي _ فني بين واحدهاي مربوط , امكان بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي صنايع را نيز فراهم مينمايد.

زیرمجموعه ها
تحلیلگران
وابسته
بازدیدهای اخیر