پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری با موضوع فعالیت عمومی

پارک علم و فناوری با موضوع فعالیت عمومی

پارک علم و فناوری به منظور توسعه فناوری و تجاری سازی دانش از سال ۱۳۸۷ تاسیس و شروع به فعالیت نموده و با تقویت نیروی انسانی و سیاست پارک مبنی برتأثیرگذاری در استان و کمک به توسعه فضای فناوری ، نسبت به حمایت و پذیرش بیش از ۱۷۰ شرکت فناور و دانش بنیان در حوزه های فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی، علوم پایه، سلامت، بهداشت و درمان و... اقدام نمود.

بازدیدهای اخیر